Tất cả tin tức

Người Phù Lá ở Lào Cai/ Phù Lá Ethnic Minority in Lao Cai

27/10/2022

[ English below] Người Phù Lá sống chủ yếu ở Lào Cai, ngoài ra họ sống ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang. Người Phù Lá còn có tên gọi là  Xá Phó  hay Lao Pạ. Nghĩa của từ này được giải thích l...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: