Người Phù Lá ở Lào Cai/ Phù Lá Ethnic Minority in Lao Cai

27/10/2022 Đăng bởi: Điền Bá Đồng

[ English below]

Người Phù Lá sống chủ yếu ở Lào Cai, ngoài ra họ sống ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang. Người Phù Lá còn có tên gọi là  Xá Phó  hay Lao Pạ. Nghĩa của từ này được giải thích là “người săn thú”. Thời xa xưa hơn nữa, họ còn có tên là Gu Nhu, nghĩa là “người rừng”. Thời đó, người Xá Phó hay Gu Nhu sinh sống chủ yếu dựa vào rừng già để săn bắn thú rừng.

 

Hiện nay Người Phù Lá Đen sinh sống huyện Bát Xát còn người Phù Lá Hoa sinh sống tại Xín Mần, Hà Giang. Nghề thủ công nổi tiếng của người Phù Lá là đan mây, tre làm gùi và các dụng cụ để chứa đựng... với nhiều hoa văn đẹp. Phụ nữ Phù Lá chưa chồng thường để tóc dài quấn quanh đầu, đội khăn vuông có màu đen hoặc chàm, bốn góc và giữa khăn có đính hạt cườm. Dân tộc Phù Lá sống thành bản riêng, xen kẽ trong vùng có nhiều dân tộc như Mông, Dao, Tày. Mỗi bản thường có từ 10 đến 5 nóc nhà. Các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ có vai trò rất lớn trong việc điều hành các công việc ở làng bản.

******

  

Phu La ethnic minority reside mostly in Lao Cai province and also living in Yen Bai and Ha Giang provinces. Phu La people are also known as Xa Pho or Lao Pa. The meaning of this name is explained as 'animal hunter'. In the past, they were called Gu Nhu, meaning was "Wild men" and they lived mainly based on hunting. The craft of Phu La people is famous of knitting products from rattan or bamboo with beautiful patterns. Unmarried women have long hair wrapped around their heads and wear a square black scarf with beads at corners and middle. Phu La people live in separate villages, side by side other ethnic groups such as Mong, Dao, Tay. Each village usually has about 10 families. The oldest man is chief and  manages all affairs.

On the way of Loop tour Bac Ha- Hoang Su Phi you will visit a Phu La family in Lung Phing, Si Ma Cai, Bac Ha, go to Sin Cheng market ( on every Wednesday),  Lung Phinh market ( on every Friday),  Can Cau market ( every Saturday) and have a experience living with locals.

#vietnam#hagiang#hoangsuphi#namlyretreat#loop#looptour#bacha#laocai#Simacai#terraces

Gửi yêu cầu của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: