Dựng nhà sàn người Nùng ở Hoàng Su Phì, Hà Giang/ Rebuilding a stilt house in Hoang Su Phi, Ha Giang

26/11/2022 Đăng bởi: Điền Bá Đồng

[ English below]

Home is where the heart is

Điền Bá muốn dựng thêm một ngôi nhà để đón khách du lịch đến Hoàng Su Phì ngày càng đông. Vì yêu mến văn hoá truyền thống bản địa nên anh ấy chọn mua lại một ngôi nhà sàn người Nùng ở thôn Lùng Dăm cách đó 2 km.

Ngôi nhà rộng 100 m2, chất lượng gỗ rất tốt và có tuổi đời hơn 30 năm. Nếu làm một ngôi nhà sàn mới thì hiện không còn những cây gỗ chất lượng như vậy do chính quyền quản lý rừng rất chặt chẽ. 

Điền và nhóm của anh ấy phải mất 2 ngày để tháo dỡ.  Sau đó họ sẽ cần thêm it nhất một tuần để lắp đặt lại và hoàn thiện. Nhà sàn truyền thống thường khá thấp để tránh gió lớn làm tốc mái nhà. Vì vậy Điền sẽ phải tính toán nâng cao nhà sao cho vừa đảm bảo kết cấu vừa đủ độ cao cho khách du lịch nước ngoài đi không bị chạm đầu. Nhà sàn truyền thống cũng không có nhà vệ sinh, vì thế Điền sẽ phải làm thêm vài nhà vệ sinh bên ngoài để phục vụ khách lên tới 14 người khi đông.

Theo phong tục địa phương, sau khi nhà sàn khánh thành, Điền sẽ mua 1 con lợn to để làm tiệc thết đãi bạn bè, hàng xóm.

*****

To expanding business, A Dien needed a new house to serve tourists exploring to Hoang Su Phi more and more. He loved the local traditional culture and bought a stilt house of Nung ethnic minority in Lung Dam village that 2 km far away.

The house was 100 m2 wide, made of very good quality wood that was more than 30 years old. He did not want a brand new stilt house due to the government officer had kept close control of the forest and no more the same wood to buy.

Dien and his team took 2 days to dismantle the house. They needed at least one more week to re-install and complete it. As usually, the traditional stilt house had low height to avoid strong wind blowing the roof. Therefore, A Dien had to make it upper so that the height was enough for foreigner but had safe structure of the house . A traditional stilt house also had not a toilet, so A Dien had to make a rank of toilets outdoor for guests up to 14 people.

As local custom, A Dien bought a pig to make a party for friends and neighbors as launching of new home.

#vietnam#hagiang#hoangsuphi#namlyretreat#loop#looptour#terraces#cocpai#xinman#chợ_phiên#localmarket

 

 

Gửi yêu cầu của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: