Hà Nội <=> Cát Bà island Bus

Departure time

Types of buses

Pick up time

Price ( vnd)

Hà Nội- Cát Bà island  ( About 2.5 hours)

 

6:30

 

 

Limousine Daiichi bus

6:00

 

 

300,000

8:00

7:30

10:45

10:00

12:30

12:00

14:30

14:00

16:00

16:00

Cát Bà island- Hà Nội ( About 2.5 hours)

 

7:00

 

Limousine Daiichi bus

6:30

 

      300,000

9:00

8:30

12:30

12:00

17:00

16:30

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: