Hà Giang City <=> Hoàng Su Phì

Departure time

Types of buses

Pick up time

Price ( vnd)

Hoàng Su Phì ( Nậm Dịch station)- Hà Giang City ( 3.5 hours)

8:00

 

 

Mini Bus

7:30

 

 

150,000

12:30

12:00

13:30

13:00

17:00

16:30

Hà Giang City- Hoàng Su Phì ( About 3.5 hours)

8:00

 

Mini Bus

7:30

 

150,000

10:30

10:00

11:30

11:00

Hoàng Su Phì- Tân Quang Sleeper bus station ( 2.5 hours)

8:00

 

 

Mini Bus

7:30

 

 

80,000

12:30

12:00

13:30

13:00

17:00

16:30

Tân Quang-  Hoàng Su Phì ( About 2.5 hours)

9:00

 

Mini Bus

8:30

 

80,000

11:30

11:00

12:30

12:00

Note: From Nậm Dịch station  <=> Nậm Lỳ Retreat ( 7 km)

Nậm Lỳ Retreat <=>  Vinh Quang town ( 8 km)

                                 * Taxi 4 seats: 350,000 vnd/car

                                 * Taxi 7 seats: 400,000 vnd/ car

                                 * Motorbike taxi: 120,000 vnd/bike

popup

Số lượng:

Tổng tiền: