Hà Giang <=> Cát Bà island bus

Departure

time

Types of buses

Pick up

time

Price

( vnd)

Hà Giang- Cát Bà island  ( About 11 hours)

 

7:00

Limousine Daiichi bus

6:30

500,000

23:00

Sleeping bus Daiichi bus

22:30

500,000

Cát Bà island- Hà Giang ( About 11 hours)

 

12:30

Limousine Daiichi bus

12:00

500,000

16:00

Limousine Daiichi bus

15:30

500,000

popup

Số lượng:

Tổng tiền: